"The Diamond of Vodka's"

 

Ice Diamond "Premium Vodka", được sản xuất bởi cc chuyn gia, nhanh chng trở nn nổi tiếng như một trong những loại vodka tốt nhất của thế giới.

           

Ice Diamond "Premium" Vodka được sản xuất thủ cng từ la ḿ chất lượng cao v theo truyền thống chưng cất bốn lần, đă được thnh lập hơn 100 năm trước đy bởi Sa hong Nicholas II, Nga.

           

Ice Diamond "Premium" Vodka, một loại thức uống đặc biệt, c mu ep bang s ket hp  hai hoa lua ḿ chất lượng cao, nước suối tươi mt v chưng cất bốn qua  giai đoạn theo cch truyền thống.

           

Ice Diamond "Premium" Vodka c thương hiệu ring nhờ vo hương vị v mu đặc trưng.

 

Trang chủ

 

Tiểu sử

 

Thng tin về chng ti

 

Lin hệ

 

Tải về

 

In